Sign In

Bio-CO2 - Biopohjaisen hiilidioksidin arvoketjut

Tutustuminen EU:n rahoittamiin hankkeisiin

Kahvikestit VTT:llä Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta

Kahvikestit ovat vanhaa suomalaista kulttuuria, jota halusimme vaalia myös Eurooppa-päivänä. Esittelimme EU:n rahoittamia hankkeita kahvin ja pullan kera keskiviikkona 9. toukokuuta 2018 VTT:llä Jyväskylässä seuraavista aiheista:

• Voidaanko digiteknologiaa hyödyntää metsien arvioinnissa?

• Miten puukuidusta kehitetään uusia kuitutuotteita?

• Sellusta seittiä - seitistä lankaa

• Uusia ratkaisuja lämmön ja sähkön tuotantoon bioenergiasta

• Miten hiilidioksidi otetaan hyötykäyttöön ja luodaan uutta liiketoimintaa?

• Mitä tarkoittaa energiamurros?

• Arvoaineiden hyödyntäminen jätevesistä

Tilaisuuden lopuksi järjestettiin mahdollisuus tutustua VTT:n Jyväskylän tutkimuslaitteisiin.

Jaettavat aineistot:

Miten puukuidusta kehitetään uusia kuitutuotteita_Kiiskinen.pdf

Bioperäisestä hiilidioksidista uutta liiketoimintaa_Kärki.pdf

Eurooppapäivän projektien esittelyt_taitettu.pdf

EU-hankkeiden esittely EU-laajuisesti