EDES-projektin kuvaus

EDES on Business Finlandin, suomalaisten yritysten ja VTT:n yhteisesti rahoittama tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on havahduttaa ja valmistella energiamarkkinoiden toimijat uusiin haasteisiin, joita nopea digitalisaatio tuo tullessaan. Energiamarkkinoiden digitalisaation on katsottu tuovan yrityksille sekä riskejä että mahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea pakottavan yrityksiä miettimään uusia, innovatiivisia keinoja energiadatan hyödyntämiseen.

Projektin partnerit edustavat energia-sovellusalueen eri toimijoita, kuten sähkön myyjiä, aggregaattoreita, asiakkaita, kanta- ja jakeluverkkoyhtiöitä, sekä teknologiatoimittajia ja palveluntarjoajia. Projektissa tutkitaan miten eri toimijat voivat toteuttaa uudenlaisia toiminnallisuuksia sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia yritysten välisessä yhteistyössä uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Projektin kesto: 15.06.2017 - 31.08.2019