Sign In

AARRE

​​​​​​​​​ ​AARRE - Näkymätön arvo näkyväksi – käyttäjälähtöiset liiketoimintamallit kehittyvässä kiertotaloudessa ​

AARRE-tutkimusprojekti on VTT vetoinen hanke, jossa ovat mukana tutkimuskumppaneina SYKE ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus sekä yrityskumppaneina Lassila & Tikanoja, Destaclean, Eurokangas, Kierrätysverkko, Not Innovated Here, PiggyBaggy, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus.

Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa muutosta kohti kiertotaloutta. Uudet kiertotalouden liiketoimintamallit tulevat tarjoamaan kuluttajille radikaalisti erilaisia palveluita ja tuotteita, mikä edellyttää merkittävää muutosta kuluttajien toimintatavoissa, käytänteissä sekä asenteissa. Kuluttajien syvällinen ymmärtäminen on keskeistä uusien liiketoimintamallien kehittämisessä. Lisäksi esineiden internet (IoT) sekä muut teknologiat ovat merkittävässä roolissa uusien liiketoimintamallien mahdollistajina.

AARRE-hanke kehittää näkymättömän arvon näkyväksi yhdessä yritysten ja niiden asiakkaiden kanssa tunnistaen mahdollisuudet ja tarjoten ratkaisun: kuinka kiertotalous muuttaa koko liiketoimintaympäristön ja miten nykyiset arvoketjut muutetaan kiertotaloudeksi. AARRE hankkeessa vauhditetaan siirtymistä kiertotalouteen a) tarkastelemalla kuluttajien rooliin muutosta, b) tunnistaen uusien teknologioiden merkityksen liiketoimintamallien edistäjinä c) löytämällä menestyksekkäiden liiketoimintamallien elementtejä, d) ymmärtämällä muuttuvia liiketoimintaekosysteemejä sekä e) luomalla skenaarioiden avulla polkuja kuluttajakeskeisten liiketoimintamallien mahdollistamaan tulevaisuuden kiertotalouteen.

AARRE-hankkeen toimintamallina ovat nopeat kokeilut, jotka tehdään yhdessä yritysten ja näiden asiakkaiden kanssa. Kuluttajia osallistutetaan mukaan suunnitteluun ja kaikkien mallien ympäristövaikutukset arvioidaan.

Hankkeessa tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä Cambridgen yliopiston (EPSRC Centre for Industrial Sustainability) sekä Lundin yliopiston (IIIEE) kanssa.

Projektia rahoittavat Tekes, VTT, Helsingin yliopisto, SYKE ja yritykset. Hanke on alkanut 1.8.2015 ja kestää 30.9.2017 saakka. 

Lisätietoja AARRE-projektista antaa Maria Antikainen, Maria.Antikainen@vtt.fi

puh. +358405124260