Sign In

Lähiympäristö 2.0

Lähiympäristön laatu koetun turvallisuuden lisäämisessä ja rikosten ehkäisemisessä

                                                                                                                                     Valokuvat: by Tarja Mäkeläinen

 

Lähiympäristön suunnittelulla voidaan parantaa turvallisuutta ja ehkäistä väkivaltaa ja muita rikoksia sekä asuinalueilla että julkisissa ja puolijulkisissa kaupunkitiloissa kuten koulualueilla ja kauppakeskuksissa. Lähiympäristö 2.0 kokoaa tilannekuvan turvallisen lähiympäristön suunnittelusta. Hanke tarkastelee toteutuneita esimerkkikohteita nykyisten ja vaihtoehtoisten suunnitteluperiaatteiden valossa, kehittää periaatteita ja reflektoi niitä uusiin suunnitteluprosesseihin. Hanke tuottaa suosituksia suunnitteluperusteiden käyttämisestä ohjauksen eri tasoilla ja kiinnittää erityistä huomiota yhteistyöprosesseihin. Näitä ovat esimerkiksi yhteistyön eri muodot viranomaistoimijoiden, poliisin ja kuntien rakennusvalvonnan välille sekä osallistavat arvioinnit kaupunkisuunnitteluprojektien ja hankesuunnittelun tasoilla.

Hankkeen välituloksista julkaistaan kirjoituksia ja turvallisen lähiympäristön suunnitteluun liittyvistä aiheista käydään keskustelua avoimessa LinkedIn-ryhmässä osoitteessa: https://www.linkedin.com/groups/12119650 (Lähiympäristön suunnittelu ja turvallisuus)

 

Hanke on saanut rahoitukset valtioneuvoston kanslian koordinoimasta selvitys- ja tutkimustoiminnasta (VN TEAS).