Projektiesittely

Seuraa meitä:
 

Tervetuloa verkkosivuille, joiden sisältö käsittelee kuljetusten ja liikkumisen muutosta maaseudun pk-yritysten ja muiden maaseudun toimijoiden näkökulmasta. Suomessa kuljetukset ja liikenne ovat muutoksessa, koska alan lainsäädäntö uudistui voimakkaasti vuoden 2018 aikana. Myös liikenteen digitalisoituminen tuo uusia mahdollisuuksia kuljetusten suunnitteluun, toteuttamiseen ja yhdistelyyn.

Maaseudulle on ominaista pitkät etäisyydet ja ohuet kuljetusvirrat. Siksi kuljetusten tarkastelussa on hieman erilaisia piirteitä verrattuna kaupunkialueisiin, joissa on suuremmat kuljetusvirrat: joukkoliikennettä ja paljon erilaisia henkilö- ja tavarakuljetuksia.

Tämän viestintähankkeen keskeinen tavoite on monipuolisesti koota ja välittää tietoa sekä konkreettisia esimerkkejä koko Suomesta. Varsinkin maaseudulla kuljetukset ja liikenne kehittyvät parhaiten eri toimijoiden yhteistyönä ja uutta kokeillen. Täältä saa poimia ideoita mukaansa!

Maaseudun kuljetusten ja liikenteen digiboksi -esite kertoo tarkemmin hankkeen toteutuksesta.
Hanke kestää 2/2021 saakka.

MaasDigiboksi_Esite.pdf

Hankkeen visuaalisuuden tuotti Studio Andrei. 

 

Partnerit