Infograafit ja julkaisut

Seuraa meitä:

Kuljetustapojen vertailua pienyrittäjän näkökulmasta

Pienyrittäjällä on muutamia vaihtoehtoja, kuinka toimittaa tuotteensa asiakkaille ja markkinoille. Yhteistyössä Ruokasektorin koordinaatiohankkeen kanssa laadittu kuvio tarkastelee ja hahmottelee, mitä huomioitavia asioita on eri kuljetusvaihtoehtoissa. Kuviossa käsitellään tilanteita, jossa
  • pienyrittäjä kuljettaa itse tuotteensa,
  • pienyrittäjät tekevät vastavuoroisuusperiaatteella yhteistyötä tai jos
  • kuljetukset ostaa kuljetusyritykseltä.

Katso tarkemmin ”Kuljetustapojen vertailua pienyrittäjän näkökulmasta”-kuviosta (pdf)

Svensk version ”Jämförelse av transportsätt ur småföretagarsynvinkel” (pdf)

Jäsennys yhteiskunnan kuljetuksista

Erityisesti henkilöliikenneyrityksille maaseudulla voivat julkisen sektorin asiakkaat muodostaa suurimman asiakasryhmän. Lisäksi julkisen sektorin hankkimat matkat ovat melko pysyvää liikennettä maaseutualueillakin (esim. koulukyydit sekä vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja sairausvakuutuslain mukaiset matkat). Siksi maaseudun liikenteestä puhuttaessa on hyvä hahmottaa, millaisia erilaisia kuljetuksia julkisen sektorin toimijat hankkivat. Tätä asiaa hahmotellaan Yhteiskunnan kuljetukset -kuviolla. Kuvio on julkaistu alunperin vuonna 2017, nyt se on päivitetty.

Lue lisää Yhteiskunnan kuljetukset -kuviosta (versio 16.2.2021)

Läs mer om Samhällets transporter på svenska (version 16.2.2021)

Read more of Finnish Society’s Transportations in English (version 16.2.2021)

Infograafi elintarvikekuljetuksista ja niiden yhdistelystä muihin kuljetuksiin

Kuljetusten yhdistely on yksi maaseudun kuljetuksiin liittyvä kehityskohde. Oheinen infograafi kokoaa yhteen huomioitavia perusasioita, jotka liittyvät elintarvikekuljetuksiin ja niiden yhdistelyyn muiden kuljetuksien kanssa ammattimaisessa kuljetustoiminnassa. Infograafi sisältää niin liikenne- kuin elintarvikepuolen lainsäädäntöä.

Infograafi on julkaistu 28.5.2020. Se on laadittu sillä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön pohjalta, muttei huomioi mahdollisia koronavirusepidemian aikaisia poikkeuslainsäädäntöjä. Infograafista on myös ruotsinkielisenä versio.

Infograafi on laadittu MaasDigiboksi- sekä Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (Mahva)-hankkeiden yhteistyönä. Nämä valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet ovat rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lue lisää infograafista Elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin

Läs mer på svenska “Livsmedelstransporter och kombination av dem med andra transporter”

Infograafi taksiliikenteen harjoittamisesta
Taksitoiminnan käynnistämisessä ja pyörittämisessä on huomioitava monta yksityiskohtaa. Oheinen infograafi kuvaa tiiviissä muodossa, mitä asioita liittyy taksitoimintaan 1.7.2018 alkaen. Infograafi on päivitetty huhtikuussa 2019, koska vaatimus taksinkuljettajan paikallistuntemuskokeesta poistui lakimuutoksen myötä. Infograafi keskittyy taksiliikennelupaan, taksinkuljettajan ajolupaan sekä taksiliikenteen harjoittamiseen liittyviin yksityiskohtiin. Infograafi ei sisällä esimerkiksi verotukseen eikä Suomessa yleisiä yritystoimintaan liittyviä yksityiskohtia. 

 MaasDigiboksi_infograafi_taksiliikenne_26042019.pdf

  

Partnerit