Muita kehittämishankkeita

Seuraa meitä:

Suomessa on toteutettu erilaisia liikenteen muutosta työstäviä kehittämishankkeita. Alla luettelo hankkeista hankenimen aakkosjärjestyksessä. Luettelossa on sekä käynnissä olevia että päättyneitä hankkeita.

ALPIO (alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi)
Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Savossa toteutettuja liikkumisen kokeiluja. Lisätietoa Sitran hankesivuilta. Tutkimusraportit löytyvät täältä

Etelä-Karjalan MaaS.
Raportti: EteläKarjalan_MaaS_loppuraportti.pdf

Kyytiin2 - tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä
Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kuljetusten ja matkojen kehittäminen liikenteen muutoksen konkretisoinniksi. 
Hankesivut: www.kyytiin2.fi

Kyytiin - monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa.
https://kaustisenseutu.fi/site/assets/files/2670/kyytiin_monipalveluliikenteen_kehittaminen_kaustisen_seudulla_ja_kannuksessa_raportti.pdf

Kyliltä fiksusti liikkeelle Outokummussa
Hankkeessa tarkastellaan liikkumista outokumpulaisten kylien ja lähiyhteisöjen näkökulmista. Tavoitteena on tuoda Outokummun maaseudun asukkaille tietoja erilaisista liikkumisen vaihtoehdoista, ideoida yhdessä ja ottaa käyttöön asukkaille sopivia kestävää liikkumista tukevia käytäntöjä (https://maakaista.fi/joensuun-seutu/yhdistys/ajankohtaista/item/1517-kylilta-fiksusti-liikkeelle-outokummussa-toiminta-jatkuu ).

Kätevä - MaaS-kokeilu Seinäjoella.
Raportti: kateva_loppuraportti_final_web.pdf

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneet kohteet, kymmeniä erityyppisiä ja -kokoisia hankkeita
Hankeluettelo Traficomin sivuilla https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/liikkumisen-ohjaus-ja-valtionavustukset?toggle=Vuosi%202021

MaaseutuMaaS - Liikkumispalvelut maaseudun elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden mahdollistajana. Raportti: MaaseutuMaaS_raportti_revised_final2.pdf

Mamba
Kuuden Itämeren valtion yhteishanke, jossa Suomesta mukana Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala. Etelä-Pohjanmaalla tähdätään julkisen sektorin kustantamien matkojen yhdistelyyn, Pohjois-Karjalassa
Hankesivut: https://www.mambaproject.eu/

MoveIT - Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030
Lisätään eri viranomaisten koordinaatiota ja valmistellaan toimintasuunnitelma, jotta vähähiiliset liikennepalvelut konkretisoituvat vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa mm. kaksi pilottia, joista toinen sijoittuu maaseutukuntiin.
Hankesivut https://www.vasek.fi/aluekehitys/moveit-vahahiiliset-liikennepalvelut-vaasan-seudulla-2030/

Open Arctic MaaS
Tutkitaan pilotoimalla maaseudun liikkumispalveluiden konseptia kestävän ja hallitun matkailun kasvun mahdollistajana.
Mukana PPP yhteistyössä alueviranomaiset sekä 11 aluetta/matkailukohdetta Pohjois-Suomesta.
Hankesivut: https://www.arcticmaas.fi/

Perille asti
Pääkaupunkiseudulla last mile -tarkastelua turismin ja työmatkojen yhteydessä, digiratkaisujen kilpailuttaminen ja testaus käytännössä.

Selvitys harvaan asutun maaseudun liikennepalveluista Pohjois-Savossa
Hankkeessa selvitetään liikennepalvelujen nykytila sekä liikennepalvelulain uudistuksen ja Kela-taksien kilpailutuksen vaikutukset harvaan asutulla maaseudulla. Lisäksi etsitään ratkaisuja liikennepalvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi.
Raportti: https://www.mansikkary.fi/files/file/LiikennepalvelutRaportti.pdf

Vaste - vähähiilisen logistiikan palvelualusta
Keski-Pohjanmaalla kuljetusten digitaalisuuden kehittäminen. Kehitetään palvelualusta, joka palvelee logistiikkaa sensoriteknologiaa hyödyntävän ajantasaisen, uuden informaation avulla sekä tuottaa tietoa kustannustehokkaimman ja vähähiilisimmän logistisen reitin valintaan.
Hankesivu: https://tki.centria.fi/hanke/vaste/1396  

Vihreät matkaketjut
Hankkeessa lisätään henkilöliikennepalveluita tuottavien yritysten sekä niiden palveluista hyötyvien yritysten osaamista aikataulu- ja reittitiedon digitoinnissa, energiatehokkuudessa, vähähiilisyydessä sekä asiakastarpeita vastaavien matkaketjujen ja matkainformaation kehittämisessä. Sisältää 3 pilottia.
Hankesivut http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/vihreat-matkaketjut/

Älyliikenne 2020
Tavoittelee Pohjois-Pohjanmaan alueella matkailu- ja työmatkaliikenteen sujuvuuden edistämistä sekä liikkumisen turvallisuutta ja vähäpäästöisyyttä älyliikenteen keinoin.
Hankesivut: http://www.greenpolis.fi/projektit/alyliikenne-2020/ 
 

Partnerit