Muuta aiheeseen liittyvää tietoa

Seuraa meitä:

Suomessa ja maailmalla julkaistaan paljon hyvää materiaalia liikenteen ja kuljetusten muutoksesta. Tämän hankkeen sivuille tuodaan tietoa niistä materiaaleista, jotka ovat hyödyllisiä maaseudun toimijoiden näkökulmasta.

Kehittämishankkeet

Suomessa on käynnissä erilaisia liikenteen muutosta työstäviä kehittämishankkeita. Alla luettelo hankkeista hankenimen aakkosjärjestyksessä. Ole yhteydessä, jos lista kaipaa täydennystä!
 
Kyytiin2 - tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä
. Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kuljetusten ja matkojen kehittäminen liikenteen muutoksen konkretisoinniksi. 
. Hankesivut: www.kyytiin2.fi

 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneet kohteet, kymmeniä erityyppisiä ja -kokoisia hankkeita
. Vuoden 2019 hankkeet

. Vuoden 2018 hankkeet
. Vuoden 2017 hankkeet 

Mamba
. Kuuden Itämeren valtion yhteishanke, jossa Suomesta mukana Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala. Etelä-Pohjanmaalla tähdätään julkisen sektorin kustantamien matkojen yhdistelyyn, Pohjois-Karjalassa
. Hankesivut: https://www.mambaproject.eu/


Perille asti
. Pääkaupunkiseudulla last mile -tarkastelua turismin ja työmatkojen yhteydessä, digiratkaisujen kilpailuttaminen ja testaus käytännössä
. Twitter: @PerilleAsti  


Vaste - vähähiilisen logistiikan palvelualusta
. Keski-Pohjanmaalla kuljetusten digitaalisuuden kehittäminen. Kehitetään palvelualusta, joka palvelee logistiikkaa sensoriteknologiaa hyödyntävän ajantasaisen, uuden informaation avulla sekä tuottaa tietoa kustannustehokkaimman ja vähähiilisimmän logistisen reitin valintaan.
. Hankesivu: https://tki.centria.fi/hanke/vaste/1396  

Vihreät matkaketjut
. Hankkeessa lisätään henkilöliikennepalveluita tuottavien yritysten sekä niiden palveluista hyötyvien yritysten osaamista aikataulu- ja reittitiedon digitoinnissa, energiatehokkuudessa, vähähiilisyydessä sekä asiakastarpeita vastaavien matkaketjujen ja matkainformaation kehittämisessä. Sisältää 3 pilottia.
. Hankesivut http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/vihreat-matkaketjut/
 

MoveIT - Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030
. Lisätään eri viranomaisten koordinaatiota ja valmistellaan toimintasuunnitelma, jotta vähähiiliset liikennepalvelut konkretisoituvat vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa mm. kaksi pilottia, joista toinen sijoittuu maaseutukuntiin.
. Hankesivut https://www.vasek.fi/aluekehitys/moveit-vahahiiliset-liikennepalvelut-vaasan-seudulla-2030/

Selvitys harvaan asutun maaseudun liikennepalveluista Pohjois-Savossa
. Hankkeessa selvitetään liikennepalvelujen nykytila sekä liikennepalvelulain uudistuksen ja Kela-taksien kilpailutuksen vaikutukset harvaan asutulla maaseudulla. Lisäksi etsitään ratkaisuja liikennepalvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi.
. Hankeaika 11/2019-4/2020
. Hankesivut http://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/liikennepalveluselvitys/

 

Älyliikenne 2020
. Tavoittelee Pohjois-Pohjanmaan alueella matkailu- ja työmatkaliikenteen sujuvuuden edistämistä sekä liikkumisen turvallisuutta ja vähäpäästöisyyttä älyliikenteen keinoin.

. Hankesivut: http://www.greenpolis.fi/projektit/alyliikenne-2020/ 
 

Päättyneet hankkeet:

ALPIO (alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi)
. Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Savossa toteutettuja liikkumisen kokeiluja. Lisätietoa Sitran hankesivuilta. Tutkimusraportit löytyvät täältä

Open Arctic MaaS
. Tutkitaan pilotoimalla maaseudun liikkumispalveluiden konseptia kestävän ja hallitun matkailun kasvun mahdollistajana.
. Mukana PPP yhteistyössä alueviranomaiset sekä 11 aluetta/matkailukohdetta Pohjois-Suomesta 

. Hankesivut: https://www.arcticmaas.fi/

Kyliltä fiksusti liikkeelle Outokummussa
. Hankkeessa tarkastellaan liikkumista outokumpulaisten kylien ja lähiyhteisöjen näkökulmista. Tavoitteena on tuoda Outokummun maaseudun asukkaille tietoja erilaisista liikkumisen vaihtoehdoista, ideoida yhdessä ja ottaa käyttöön asukkaille sopivia kestävää liikkumista tukevia käytäntöjä (https://maakaista.fi/joensuun-seutu/yhdistys/ajankohtaista/item/1517-kylilta-fiksusti-liikkeelle-outokummussa-toiminta-jatkuu ).

Etelä-Karjalan MaaS. Raportti: EteläKarjalan_MaaS_loppuraportti.pdf

Kyytiin - monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa. Raportti: http://seutukunta.kase.fi/wp-content/uploads/2017/12/Kyytiin_raportti_Kase.pdf
Pihka - Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen - esiselvitys Pirkanmaan alueella. Raportti: http://www.tut.fi/verne/aineisto/PIHKA_loppuraportti.pdf
MaaseutuMaaS - Liikkumispalvelut maaseudun elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden mahdollistajana. Raportti: MaaseutuMaaS_raportti_revised_final2.pdf

Kätevä - MaaS-kokeilu Seinäjoella. Raportti: kateva_loppuraportti_final_web.pdf

 

Partnerit