Lecture slides

 

sustainability.jpg

Sustainability in Construction

demolition.jpg
Demolition

cdw.jpg
Construction and demolition waste management

reuse.jpg
Reuse in construction

crushing.jpg
Crushing technology and sorting system

pre-demolition audit.jpg
Pre-demolition audit


In Slovak:

SL1.jpg
Vznik stavebných a demolačných odpadov počas životného cyklu stavby

SL2.jpg
Preddemolačný audit nástroj na zlepšenie kvality stavebného a demolačného odpadu

SL3.jpg
Recyklovateľnosť a opätovná využiteľnosť hlavných odpadových zdrojov z demolačných činností

SL4.jpg
Povinnosti pri nakladaní so SDO na Slovensku a výkon preddemolačného auditu