PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut

VTT Kalvolinja Suutin ylhäältä kapea.jpg 

PIHI-hankkeessa kehitetään ekologisempia materiaaliratkaisuja kalvomaisiin muovituotteisiin muun muassa elintarvike-, pakkaus- ja hygieniapaperialan sektoreille.

Projektissa luodaan myös yrityksille nopea ja monipuolinen tutkimus- ja tuotekehitysympäristö, jotta yritysten on myös jatkossa helpompi kehittää ja tuoda markkinoille vähähiilisempiä tuotteita.

Materiaalikehityksen lisäksi projektissa edistetään nykyistä vähähiilisempiä prosessointimenetelmiä kalvomaisille tuotteille energiatehokkuuden kautta. Hankkeessa saatetaan yhteen tutkimus&kehitys-organisaatiot, pk-sektori ja suuryritykset, sekä luodaan tiiviimpiä verkostoja eri teollisuussektoreiden välille.

Hanke vahvistaa pirkanmaalaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä ja luo uutta liiketoimintapotentiaalia kalvo- ja pakkausalalle uusilla vähähiilisillä ratkaisuilla. Hanke tukee Suomen biotalousstrategiaa ja Pirkanmaan maakuntastrategiaa luomalla uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla, ja panostaa omalta osaltaan vähähiilisempään yhteiskuntaan.

Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 1 M? ja sen kesto on 3 vuotta. Pirkanmaan maakuntahallitus on suunnannut hankkeelle Euroopan aluekehitysrahoitusta sekä valtion rahaa.

 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png PIR-logo-vaaka-RGB.jpg