Sami & Samu

Sairaalaympäristön mikrobiresistenssiongelman torjuminen luonnonmukaisilla puupohjaisilla aineilla ja sairaalan muovimateriaalin korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla

Sami&Samu -hanke jakautuu sisällöllisesti kahteen pääosaan:

  1. sairaalaympäristön mikrobiresistenssiongelman torjumiseen puuperäisillä antimikrobisilla aineilla sekä
  2. muovi-, pinnoite- ja tekstiilimateriaalien korvaamiseen uusilla puupohjaisilla tuotteilla.

Sami&Samu -hankkeen tavoitteena on torjua mikrobien leviämistä ja estää niiden kasvua erilaisilla materiaaleilla, kehittää uusia puupohjaisia antimikrobisia materiaaleja sairaalaympäristöön ja havaita puhdistamista vaativat kohdat sairaalaympäristöstä. Hankkeessa tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä tarkastellaan ja ohjataan lainsäädännön ja turvallisuuden näkökulmasta. 

Hankkeen toimenpiteet painottuvat vahvasti erilaisten alustavien demonstraatioiden toteuttamiseen sekä parhaiten soveltuvien ja valittujen menetelmien testaamiseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisympäristössä. Hanke vauhdittaa puupohjaisten antimikrobisten, ja vähähiilisten muovia korvaavien pinnoite- ja tekstiilimateriaalien ratkaisujen kehittämistä ja ratkaisujen kaupallistamista Keski-Suomessa. Keski-Suomen liitto on hankkeen päärahoittaja, muita rahoittajia ovat hankkeen tutkimusosapuolet ja hankkeeseen osallistuvat yritykset.