Turvallinen liikenne 2025

Turvallinen liikenne 2025 -konsortiohankkeen tavoitteena on tukea päätöksentekoa valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi niin, että vuonna 2025 on enintään 100 liikennekuolemaa. Rautatieliikenteen ja merenkulun tavoitteena on edelleen, ettei tapahdu kuolemaan taikka vakavaan ympäristövahinkoon johtavia onnettomuuksia.

Projektissa tehdään monitieteistä liikenneturvallisuustutkimusta tie- ja rautatieliikenteen sekä merenkulun alalla erityisesti teknisten toimenpiteiden ja sovellusten osalta. Tutkimus on soveltavaa ja asiakaskeskeistä, mutta samalla geneeristä.

Lisätietoja

Anne Silla
020 722 4517
anne.silla@vtt.fi