Artikkelit ja esitelmät

2021

2020

2019

 • 'Traffic Safety 2025' consortium project aiming to enhance the traffic safety in Finland. (Silla, A., & Peltola, H.) Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region 2019, 4-5.12.2019, Tallinn, Estonia.
 • Connected and Automated driving: How safe is safe enough? (Penttinen, M.) Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region 2019, 4-5.12.2019, Tallinn, Estonia.
 • Exploring driver and operator behaviour models in the context of automated driving. (Rämä, P.). Nordic Road and Transport Research, 2019, 4.
 • Automated driving - how safe is safe enough. (M. Penttinen). 13th ITS European Congress, 3-6th June, 2019, Brainport Eindhoven, The Netherlands.
 • Highway Middle Barriers Substantially Increase Road Safety. (J. Mesimäki). Nordic Road and Transport Research, 2019, 2.
 • Keskikaiteellisten teiden turvallisuus (H. Peltola). Hankesuunnittelun asiantuntijaverkko, 15.5.2019 Väylävirastossa.
 • Automation - improving safety? (M. Penttinen, J. Luoma & J. Mesimäki). The 8th annual scientific seminar "Theories and research methods in Road Traffic Safety Science", 6-7th May 2019, Espoo, Finland.
 • Key note speech on Exploring driver and operator behaviour models in the context of automated driving (P. Rämä). The 8th annual scientific seminar "Theories and research methods in Road Traffic Safety Science", 6-7th May 2019, Espoo, Finland.
 • Ylinopeuksien ja punaista päin ajamisen kameravalvonta katuverkolla. (F. Malin). Poliisin automaattisen liikennevalvonnan kehittämispäivät, 8-9.4.2019, Helsinki, Finland.
 • Nopeusnäyttötaulujen nopeusvaikutukset kaupunkiympäristössä. (F. Malin). Poliisin automaattisen liikennevalvonnan kehittämispäivät, 8-9.4.2019, Helsinki, Finland.
 • Experiences of automatic enforcement in Finland (F. Malin). NVF Workshop on Nordic automatic camera enforcement, 4.4.2019, Helsinki, Finland
 • Kustannustehokkaat keinot vähentää itsemurhia Suomen rautateillä - tutkimuksen tulokset. (A. Silla). Rautateillä tapahtuvien allejääntien vähentäminen -yhteistyöryhmän kokous, 16.1.2019 Traficomissa. 
 • Experiences from automated enforcement in urban areas. (F. Malin). Nordic Road and Transport Research, 2019, 1.

2018

 • Nopeusnäyttötaulujen liikenneturvallisuushyödyt (F. Malin, H. Peltola, A. Silla & J. Luoma). Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari, Tampere, 14.11.2017
 • Three human behaviour theories in the context of automated driving -Identification of issues from human actor perspective (P. Rämä & H. Koskinen). Humanist summer school on Human Factor issues for the future car autonomous experience, Vigo, 13-15.9.2017
 • Experience on serious injuries using MAIS3+ criteria. (H. Peltola) Nordiskt Trafiksäkerhetsforum. 13.-14.9.2018. Mariehamn, Finland.
 • Safety is key when Finns choose winter tyres. (S. Kuisma). Nordic Road and Transport Research, 2018, 3.
 • Three driver and operator behaviour models in the context of automated driving - identification of issues from human actor perspective (P. Rämä & H. Koskinen). Advances in Human Aspects of Transportation, AHFE 2017, 17-21 July 2017, Los Angeles, United States. In: Stanton N. (eds) Advances in Human Aspects of Transportation. AHFE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 597. Springer, Cham. Pages 1059-1071. DOI: 10.1007/978-3-319-60441-1_100
 • Experience with serious road traffic accidents in Finland and Lithuania (H. Peltola). Transport Research Arena - TRA2018, Vienna, 16-19.4.2018
 • Experience with serious road traffic accidents in Finland and Lithuania (H. Peltola). Transport Research Arena - TRA2018, Vienna, 16-19.4.2018 Nopeusnäyttötaulujen liikenneturvallisuushyödyt (F. Malin). Varsinais-Suomen liikenneturvallisuusseminaari, Turku, 12.4.2018.
 • Nopeusnäyttötaulujen liikenneturvallisuushyödyt (F. Malin). Varsinais-Suomen liikenneturvallisuusseminaari, Turku, 12.4.2018.

2017

 • Realised impacts of electronic stability control in Finland (R. Öörni & J. Luoma). IET Intelligent Transport Systems, DOI: 10.1049/iet-its.2016.0039.
 • Comparison of fatal road accidents in Finland and Sweden (H. Peltola & J. Luoma). European Transport Research Review, 9:3, DOI 10.1007/s12544-016-0220-x.
 • Effects of winter tyre type on roughness and polishing of road surfaces covered with ice and compact snow (M. Malmivuo & J. Luoma). European Transport Research Review, 9: 2. doi:10.1007/s12544-016-0221-9. 
 • Seriously injured in Finland in 2014-2015. (H. Peltola) FERSI General Assembly 26.-27.9.2017.
 • Nopeusnäyttötaulujen liikenneturvallisuushyödyt (F. Malin, H. Peltola, A. Silla & J. Luoma). Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari, Tampere, 14.11.2017.

2016

 • Why is road safety in Finland worse than in Sweden? (H. Peltola & J. Luoma). VTI, Linköping, Transportforum den 12 och 13 januari 2016.
 • Vinterdacktypen och trafiksäkerhet - nya resultat från Finland. (M. Malmivuo). VTI, Linköping, Transportforum den 12 och 13 januari 2016.
 • Studded and unstudded winter tyres in fatal road accidents in Finland (M. Malmivuo, J. Luoma & M. Porthin). Traffic Injury Prevention, DOI 10.1080/15389588.2016.1243239.
 • Winter tyre type and traffic safety (M. Malmivuo, J. Luoma & H. Kanner). The 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Tampere18-21 September 2016. The National Institute for Health and Welfare.
 • Why is road safety in Finland worse than in Sweden? (H. Peltola & J. Luoma). Väylät & Liikenne 2016, Tampere 7-8 September 2016. Tieyhdistys.
 • Feasibility study on the use of spatial analysis in the prevention of rail train-trespasser collisions (A. Silla & V. Vainiomäki). The 14th Global Level Crossing Safety and Trespass Prevention Symposium, Helsinki 12-16 June 2016.
 • Tien kunnon vaikutukset liikenneturvallisuuteen (F. Malin, J. Luoma & H. Peltola). Tie&Liikenne 6,
  22-23.
 • Vauhti lisää turmariskiä myös pääteillä (H. Peltola & J. Luoma). Liikennevilkku, 3, 10-11.

2015

 • The impact of automation on the urban environment - Findings of Finnish study (Pirkko Rämä & Satu Innamaa). CityMobil2 Reference Group meeting, La Rochelle (France), March 30, 2015.
 • Automaation lisääntymisen vaikutukset tieliikenteessä. (Satu Innamaa). Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Lapin ELY-keskus, Rovaniemi, 12.11.2015.
 • Evaluation of automated driving - Findings of the Finnish study. (P. Rämä & S. Innamaa). Paper (ITS-1717) presented at the 22nd ITS World Congress (IBEC3 Evaluation of Connected Automated Driving), Bordeaux, France, 5-9 October 2015. ERTICO - ITS Europe.
 • Lisääntyvä automaatio vaikuttaa tieliikenteeseen monin tavoin. (S. Innamaa). Fintrip (http://fintrip.fi/).

2014

 • Towards holistic assessment of automated driving (M. Penttinen, J. Laitinen, P. Rämä, S. Innamaa & H. Sintonen). Proceedings of the 21st World Congress on Intelligent Transport Systems "Reinventing Transportation in Our Connected World", ITSWC 2014, 7 - 11 September 2014, Detroit, USA. ITS America.
 • Management of safety and reliability in road transport companies (A. Silla). Nordic Road and Transport Research, 1, 3.
 • Future transport systems: long-term visions and socio-technical transitions. (Heidi Auvinen & Anu Tuominen). European Transport Research Review. doi:10.1007/s12544-014-0135-3. 1.4.2014. 12 s.
 • Onnettomuustilastojen mukaan autoilijat pelkäävät vääriä asioita. (Harri Peltola, Juha Luoma & Riikka Rajamäki). Liikenteen suunta 1/2014.
 • Yllä mainittuun Liikenteen suunta -lehden artikkeliin liittyvä muistio: Autoilijoiden pelot onnettomuuslukujen valossa. (Harri Peltola, Juha Luoma & Riikka Rajamäki). 14.3.2014. 8 s.

2013

 • Long-term foresight for safe and secure transport systems. (Heidi Auvinen & Anu Tuominen). In: V. Rouhiainen (ed.), Research Highlights in Safety & Security (VTT Research Highlights 10, pp. 90-91).
 • Towards safer road transport through systematic safety management. (Päivi Hämäläinen, Anne Silla, Jouko Heikkilä & Juha Luoma). In: V. Rouhiainen (ed.), Research Highlights in Safety & Security (VTT Research Highlights 10, pp.104-105).
 • Car tyres and road safety. (Riikka Rajamäki, Salla Salenius, Juha Luoma & Mikko Malmivuo). In: V. Rouhiainen (ed.), Research Highlights in Safety & Security (VTT Research Highlights 10, pp. 112-113).
 • Riittämättömät rengasmerkinnät. (Salla Salenius). Tie ja liikenne 2014, 1, s. 22-23.
 • Turvallisuusjohtamisen järjestelmillä turvallisempaa tieliikennettä? (Anne Silla, Juha Luoma, Päivi Hämäläinen ja Jouko Heikkilä). Liikenteen suunta 2013, 3, 2-5.
 • Liikenteenhallinnan vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. (Anna Schirokoff). Liikenteen suunta 2013, 3, 54-57.
 • Visiona turvallinen liikennejärjestelmä. VTT-katsaus 2012, s.25
 • Does facing traffic improve pedestrian safety? (J. Luoma & H. Peltola). Accident Analysis and Prevention, 2013, 50, 1207-1210.

2012

 • Turvallisemmin vasemmalla. Liikennevilkku, 2012, 4, 24-25.
 • Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä - mahtuuko ympäristö mukaan? (H. Auvinen). Turvallisuus ja ympäristö yhdessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Helsinki 31.10.2012.
 • Environment and safety measures - supporting or conflicting? (J. Luoma). Nordic Road and Transport Research, 2012, 2, 15.
 • Interactions of environmental and safety measures for sustainable road transportation (J. Luoma & M. Sivak). European Transport Research Review, 2012, 4, 189-199.
 • Towards long-term foresight for transport: envisioning the Finnish transport system in 2100 (H. Auvinen, A. Tuominen & T. Ahlqvist. Foresight, 2012, 14, 191-206.
 • Tools needed for enhancing transferability of cost-effective road safety measures (H. Peltola, R. Rajamäki & J. Luoma). Transport Research Arena- Europe 2012, Athens, April 23-26, 2012.
 • Liikennejärjestelmän turvallisuuskulttuurin haasteet (T. Reiman, A. Silla, J. Heikkilä, E. Pietikäinen & J. Luoma). Väylät & Liikenne 2012, Turku 29.-30.8.2012. Tieyhdistys.
 • Visio: Turvallinen liikennejärjestelmä 2100 (H. Auvinen & A. Tuominen). Väylät & Liikenne 2012, Turku 29.-30.8.2012. Tieyhdistys.
 • Matkanopeudet kaksikaistaisilla pääteillä (R. Rajamäki). Väylät & Liikenne 2012, Turku 29.-30.8.2012. Tieyhdistys.

2011

 • How drivers understand safe behaviour and perceive risks at passive railroad-highway grade crossings (J. Luoma, J. & M. Poutanen). The Open Transportation Journal, 2011, 5, 88-91.
 • Turvallinen liikenne 2025 (J. Luoma). Liikenteen suunta, 2011, 3, 24-25.
 • Traffic Safety 2025 research programme in Finland - Analysis tool for accident databases as an example (H. Peltola & J. Luoma). Transportforum 2011, Linköping, January 12-13, 2011.

2010

 • Train traffic controller's task demands during a major railroad construction work (M-L. Haavisto, K. Ruuhilehto & P. Oedewald). In, Proceedings of European Conference on Human Centred Design for Intelligent Transport Systems (pp. 249-258). Humanist 2010 Conference, Berlin, April 29-30, 2010.

2009

2008

 • Miten Suomesta paras liikenneturvallisuusmaa (M. Roine & J. Luoma). Tiennäyttäjä, 2008, 18(6), 6-8.
 

 

Lisätietoja

Anne Silla
020 722 4517
anne.silla@vtt.fi