Tutkimusraportit

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Nasta- ja kitkarenkaat kuolemaan johtaneissa talviajan onnettomuuksissa. Mikko Malmivuo & Juha Luoma. VTT Tecnology 204. 33 s. + liit. 4 s.
 • Ajonopeuden liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset. Veli-Pekka Kallberg, Juha Luoma, Kari Mäkelä, Harri Peltola & Riikka Rajamäki. VTT Technology 197. 56 s.
 • Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla & Juha Luoma. VTT Technology 149. 25 s. + liitt. 9 s. 7,9 MB

2013

 • Euroopan laajuisen tieverkon tarkastelu. Suomen turvallisuusluokittelu 2013. Harri Peltola. VTT Technology 138. 36 s. + liitt. 3 s. 2,1 MB. Liitetaulukko: Ten-tiet tarkastelu 2013.xls, 6,15 MB.
 • Kitkarenkaiden pitomerkintöjen ymmärrettävyys ja kuljettajienrengasvalinnat. Salla Salenius & Juha Luoma. VTT Technology 133. 32 s. + liitt. 7 s. 3,85 MB
 • Liikenteen hallinnanvaikutukset tie-, rautatie-ja meriliikenteessä. Anna Schirokoff, Anne Silla, Saara Hänninen,Veli-Pekka Kallberg & Hanna Askola. VTT Technology 111. 64 s. + liitt. 5 s. 1,38 MB.
 • Varoituslaitteettomien tasoristeysten havaittavuus. Vaatimukset ja niiden toteutuminen. Veli-Pekka Kallberg & Tapio Ahonen. VTT Technology 123. 35 s. + liitt. 3 s. 3,04 MB.
 • Radanpidon töiden ja junaliikenteen yhteensovittaminen ja yksiköiden paikantaminen rataverkolla. Antti Seise, Risto Tuominen & Anne Silla. VTT Technology 100. 70 s + liitt. 6 s. 500 KB.
 • Poikkeamaraportointi ammattiliikenteessä. Väline tieliikenteen turvallisuusjohtamiseen. Päivi Hämäläinen & Jouko Heikkilä. VTT Technology 85. 38 s. + liitt 7 s. 1 MB.
 • Satamien merkitys kuljetusketjujen palvelutason edistämisessä. Hanna Askola. VTT Technology 76. 62 s. + liitt. 2 s. 990 KB.

2012

 • Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien kuolonkolariraporttien kehittäminen. Riikka Rajamäki.          VTT Technology 66. 18 s. + liitt. 5 s. 1,61 MB.
 • Tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän valmistelu Liikennevirastossa. Esitutkimus. Juha Luoma & Anne Silla. VTT Technology 52. 44 s. 203 KB.
 • Kuljettajien kokemukset Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin suunnitelluista kitkarenkaista. Salla Salenius & Juha Luoma. VTT Technology 49. 36 s. 1,16 MB.
 • Turvallisuusvarusteet suojaisissa saaristo-olosuhteissa. Hanna Askola & Tapio Nyman. VTT Technology 16. 53+19 s. 3,1 MB.
 • Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien käsittely ja niistä oppiminen rautatietoimialalla. Kaarin Ruuhilehto, Anne Silla & Päivi Hämäläinen. VTT Technology 1. 61+3 s. 610 KB.
 • Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman, Anne Silla, Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen & Juha Luoma. VTT Technology 4. 43+18 s. 1,8 MB.
 • Turvallinen liikennejärjestelmä 2100. Visio. Heidi Auvinen & Anu Tuominen. VTT Technology 5. 43+18 s. 700 KB.
 • Matkanopeudet kaksikaistaisilla pääteillä. Seurantatietojen käyttö liikenneturvallisuustyössä. Riikka Rajamäki. VTT Technology 6. 64+5 s. 1,2 MB

2011

 • Keski-Euroopan olosuhteisiin suunniteltujen kitkarenkaiden yleisyys Suomessa. Juha Luoma. VTT Tiedotteita - Research Notes 2600. 15 s. 208 KB
 • Interactions of Environmental and Safety Measures for Sustainable Road Transportation. Juha Luoma & Michael Sivak. UMTRI University of Michigan. Report No. UMTRI-2011-3. 32 p. 1550 KB

2010

2009


Lisätietoja

Anne Silla
020 722 4517
anne.silla@vtt.fi